Návod pro tvorbu zážitkového videa

Technické parametry

 • délka videa cca. 5-10 minut
 • natočeno standardní kamerou, ne 360° !!
 • minimální rozlišení kamery 2k, minimální fps 25 (kvalita záznamu není bezpodmínečnou nutností)
 • ideálně kamera typu GoPro

Záběr

 • kamera by měla být pevně spojena s pohybem hlavy natáčejícího
 • kamera by měla být umístěna ve výšce cca. 165- 185 cm nad zemí
 • kamera by měla být sklopena mírně dolů, tak aby byly na okraji záběru po celou dobu ruce i nohy natáčejícího
 • pohyby kamery/hlavy natáčejícího by měly být co nejplynulejší, pomalé, bez prudkých trhavých pohybů a rychlého rozhlížení
 • video by mělo být natočeno na jeden záběr, nebo sestříháno tak, aby nebyl poznat přechod mezi jednotlivými záběry

Děj videa

 • video by mělo být natočeno v jasném dobře osvětleném prostředí
 • video by mělo začínat klidným stojem, případně sedem (video by mělo vždy začínat i končit stejně)
 • hlavním dějem videa by měla být chůze po zajímavém prostředí, chůze by měla být pomalá (cca. 45 kroků za minutu), avšak nemusí být v pravidelném rytmu
 • prostředí, ve kterém se video odehrává, by mělo být pestré, zajímavé, plné různorodých zvuků, měly by se v něm střídat různé povrchy, po kterých natáčející půjde, může vyvolávat napětí, strach z výšky nebo může být naopak zábavné
 • natáčející by měl být celou dobu naboso v oblečení, které není příliš barevně výrazné
 • ve videu by měla převažovat například chůze po různých površích, po schodech, po písku či po lese, mělkou vodou a podobně; vždy po cca. 1 minutě videa je dobré, aby se natáčející zastavil, zvedl pohled a pomalu se rozhlédl, aby měl sledující dobrý pojem o prostoru, po kterém se pohybuje (pohled je celou dobu sklopený směrem šikmo dolů a sledující tedy nevidí, kam se pohybuje)
 • natáčející může do videa zařadit momenty jako je „osahání“ nějakého předmětu ležícího na zemi nohou, utržení květiny prsty na noze, smetení nečistot z plosky nohy a podobně (dochází tím k senzitivní stimulaci dolních končetin)
 • není vhodné do videa vkládat podkresovou hudbu, optimální jsou pouze přirozené zvuky prostředí