Zážitková 2D videa virtuální reality

Vítejte na webu zážitkových videí virtuální reality, která jsou určena pro pacienty s pohybovým deficitem vzniklým po poranění míchy.

Jedná se o stránky, které se snaží prostřednictvím krátkých videí virtuální reality vybudit v mozku pochody, které mohou být nápomocny při současně vedené rehabilitaci.

Speciální 2D videa virtuální reality můžete spustit pomocí jakéhokoliv mobilu a brýlí určených pro virtuální realitu. Délka videí je cca 5 min a doporučená frekvence jejich sledování 2 až 3 krát denně po dobu několika týdnů až měsíců.

Registrace
image
image

Proč se do projektu zapojit

Aplikace je zdarma a po registraci máte přístup ke všem videím.
Pokud máte zájem vstoupit do výzkumného projektu, pak po registraci se můžete o jeho podrobnostech informovat. Výzkum bude spojen s hodnocením stavu hybnosti a řadou neurofyziologických parametrů, které budou hodnotit aktuální stav centrální nervové soustavy a motoriky.

O projektu

Tento projekt vznikl na základě týmové spolupráce odborníků z oblasti rehabilitaci, neurofyziologie, IT technologií a psychologie, kteří se snaží pomoci nových technik a přístupů rozšířit podpůrné možnosti rehabilitace pohybového postižení u pacientů po poranění míchy.

Metoda virtuální reality umožňuje simulovat běžné prostředí, které vnímáme naším zrakem. Každý zrakový vjem je v mozku zpracován a mozek nerozlišuje, zda se jedná o běžnou realitu či jen „umělé“ prostředí. A z vědeckých výzkumů posledních desetiletí je známo, že pokud pozorujeme jakýkoliv pohyb, tak se v mozku aktivuje skupina mozkových buněk, která je stejná, jako kdybychom tento pohyb prováděli sami. Tato skupina nervových buněk se nazývá „zrcadlové neurony“ a vysvětluje základní fungování této metody.

Proč by měla tato metoda pomoci při rehabilitaci u pacientů s míšním postižením?

Protože v okamžiku, kdy neprovádíme určitý pohyb, v našem případě chůzi, mozek na tuto činnosti „zapomíná a uspává určité programové okruhy“. Pomocí virtuální reality můžeme tyto „spící“ oblasti mozku opět „probudit“ a tím podpořit současně probíhající rehabilitaci.Pracujeme s 2D videi uzpůsobenými pro jejich sledování ve virtuální realitě, která umožňují trvale zaměřit pozornost na vybrané partie těla. Struktura videa kombinuje pozorování dolních končetin při chůzi a nejrůznější další prožitky vycházející z okolního prostředí, kde chůze probíhá.

Rádi bychom do tohoto projektu zapojili také rodinné příslušníky pacientů, přátele a všechny ostatní, kteří by chtěli pomoci tvořit zážitková videa v nejrůznějších prostředích. Pravidla pro natáčení videí jsou uvedena na našich stránkách, videa procházejí schvalovacím procesem a po jejich odsouhlasení jsou vložena do databáze, která je přístupná všem registrovaným uživatelům.

Vyzkoušejte zážitkové 2D video
virtuální reality v praxi

Jedná se o zážitkové 2D video, které bylo použito v rámci výzkumného projektu u 22 pacientů s inkompletní míšní lézi v časných fázích po úrazu. Pacienti ho sledovali 1x denně po dobu 30 dní a jejich zlepšení hybnosti hodnocené ASIA škálou bylo ve srovnání s kontrolní skupinou až 3 násobné.
Registrace
image